Wat Nu Weer?

In de afgelopen jaren is het inzicht gegroeid dat regelingen, dienstverlening en communicatie van de overheid ver van de inwoners afstaan.  Mensen haken letterlijk af. Die trend willen we keren. In Nederland moet iedereen mee kunnen doen. Ministerie van Sociale zaken wil graag meer praktijkgericht werken. Rechtstreeks contact met de burger, de klant, zorgt ervoor dat je niet óver mensen praat. Maar mét mensen. 

Het begrip dat dan ontstaat, zorgt ervoor dat je elkaar beter verstaat. Elkaars motivaties beter kan begrijpen. En dus ook keuzes kan maken in beleid, dienstverlening en communicatie waarbij de stem van de inwoner is gehoord. Om praktijkgericht werken te stimuleren, is een praktische toolbox gemaakt.

Toolbox maakt het gesprek makkelijk

De opzet is flexibel zodat het inzetbaar is waar je wil: op straat,bij beurzen,  bij bijeenkomsten en dialoog- en werksessies. De toolbox helpt om makkelijk contact te maken met diverse groepen mensen. Wat horen, zien, ervaren en leren we van de gesprekken?

Geschikt voor alle beleidsfases: Verkennen, ontwerpen, uitvoeren, evalueren. 

Werken aan opbrengst

Als je wil participeren. Of als je participerend onderzoek wil doen. Dan gaat maar een beetje over wat mensen weten. En ook een beetje over wat mensen doen. Maar vooral over wat mensen voelen.

Wat nu weer?

Met een uitvraag methode en eenvoudige instructie voor onderzoekers/ gebruikers. Zodat de toolbox breed inzetbaar wordt. Een manier van werken om met de opbrengst aan de slag te gaan.

De toepassing is opvallend en laagdrempelig, het maakt nieuwsgierig en het nodigt mensen uit tot een open gesprek. Met een eigen identiteit en een uitnodigende uitstraling.  

Met de burger praten. Hoe doe je dat? Meest besproken onderwerp als onbekenden met elkaar praten is het weer. Dus praten we over ‘mooi weer’. Over ‘slecht weer’. En sinds kort ook over…’Wat nu weer’.

Concept en strategie: Procreate Design. Trainingen in samenwerking met Hetsen Visschers. Art: Studio Pogo  

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid