PROCREATE METHODE

Simplexity

De steeds complexere wereld dwingt om in eenvoudige lijnen te denken. In de eenvoud zit het succes. Simplexity is de kunst om in een eenvoudige oplossing de complexiteit te herkennen.
De Procreate methode brengt deze helderheid. Een goed idee biedt ontwikkelruimte en een toekomstvisie.

“How simple things become complex and how complex things can be made simple again”

Procreate driehoek

De Procreate methode is ontwikkeld om ideeën en plannen levensvatbaar te maken. We zetten mensen en organisaties in de DOE-stand. Er is geen gebrek aan ideeën. Maar er zijn maar weinig tools om ideeën zo aan te scherpen dat ze haalbaar worden. Wij ontwikkelden de Procreate driehoek als ons kompas.

In de Procreate wereld heeft elk goed idee drie kwaliteiten.

Het is Effectief, het lost op eenvoudige wijze een killer-probleem op.

Het is Efficiënt, het is haalbaar en opschaalbaar.

Het is Empathisch, het kan omarmd worden, en activeert mensen en media met doorvertelkracht. Wij zeggen met een knipoog: Je mag wel out-of-the-box denken. Maar nooit buiten de Procreate driehoek.

Waarom falen schijnbaar gave en slimme innovaties? Denk aan de briljante app die nooit gebruikt wordt. De impactshow die niet te schalen is. En het briljante idee waarom je moest lachen, maar dat je niet in actie bracht.

Drie fases

De Procreate methode heeft een beproefde eenvoudige opzet.
De funnel bestaat uit drie fasen:

  1. Ontdekken: organisatie, stakeholders, desk en trendonderzoek.
  2. Verbeelden: professioneel teamdesign.
  3. Beslissen: opdrachtgever, op basis van de uitkomsten en inzichten.

1. Ontdekken

Ontdekken begint met weten wat er speelt. Het doel van deze fase is om een doorbraakagenda te ontwikkelen. Welke dilemma’s spelen er?  Welke beperkende overtuigingen hebben we? En hoe komen we daar van af? Hoe kunnen we een nieuwe realiteit formuleren?

2. Verbeelden

Procreate werkt met PROfessionele CREAtieven in het TEamdesign. Onze teams zijn samengesteld op de vraag en het onderwerp. Het teamdesign zorgt voor een versnelling. Het gebruik van extern talent voorkomt kokervisies. Als je de toekomst visualiseert, dan kan je ook de ontwikkelstappen bepalen.

Bijeenkomst WSP in The ground, Dienst BZW | Strijp-S

3. Beslissen

Goede ideeën werken niet omdat ze draagvlak hebben, maar omdat ze excellent zijn. En omdat ze drie specifieke eigenschappen in zichzelf verenigen: Effectiviteit, Efficiëntie en Empathie. Met de Procreate methode beoordeel je het idee-design op kwaliteit en waardepropositie. En dan weet je of een idee investeerbaar is.