Verbeter Breda

Breda moet een stad zijn waar het voor iedereen fijn wonen is en waar iedereen gelijke kansen krijgt. Welke achtergrond je ook hebt en in welke wijk je ook woont. Verbeter Breda onderzoekt hoe we dat voor elkaar krijgen, met betrokkenen in de stad. Procreate bracht het thema bestaanszekerheid in beeld. 

‘bestaanszekerheid’ is de kern

Het begint bij bestaanszekerheid, Investeer in de jeugd, Er moet iets te doen zijn in buurten, Stuur op gemengd wonen, Maak ontmoeting mogelijk en Zo werken we aan leefbaarheid en veiligheid. 

Systematische aanpak

Procreate heeft haar aanpak ingezet om de dillemma’s naar boven te krijgen. Zodat er komende maanden een plan met duidelijke doelen komt. Dat gebeurt in samenwerking met de bewoners, de wijken en alle betrokken organisaties.

Alles draait om vertrouwen terugwinnen, elkaar zien en naar elkaar luisteren. Zo simpel en zo ingewikkeld is het.

Vertrouwen terugwinnen

De leefwereld en de systeemwereld van de overheid sluiten niet altijd aan. Er is wederzijds onbegrip, een onderling gebrek aan vertrouwen. Soms zijn er te hoge verwachtingen van kwetsbare mensen en als je veel problemen hebt is het ongelofelijk moeilijk om je weg te vinden door alle potjes, regelingen, hulpverleners etc. Breda verbeteren betekent ook vertrouwen terugwinnen.

‘Uiteindelijk wil je dat elke bewoner naar elkaar omkijkt. Met alleen regels verbeter je de stad niet.’


=