DEN HAAG ARBEID EN WERK

Den Haag Arbeid en Werk kende een strenge poortwachtercultuur. Mechanisch doorschuiven van mensen. Sturen op cijfers. Hoge werkdruk en weinig voldoening.

In het reorganisatietraject moest de visie gescherpt worden aan de realiteit. Doorbraak: Werkeloosheid kan iedereen overkomen. Zeker nu de aard van werk snel verandert.

Met een andere kijk op werk verandert ook de kijk op tijdelijk geen werk. De bijstand wordt veel meer een positieve springplank. Procreate ontwikkelde een kompas voor een positieve organisatiecultuur waarbij medewerkers en betrokkenen ook elkaar een beetje ‘bijstand’ geven.

‘Hallo veranderbeweging!
Fijn dat jij er bent’

Visievorming #Cultuur #Arbeid #Positief #Werk #Den Haag