THE MARK

Draaipunt in Citymaking

Projectontwikkeling of citymaking? Het bestemmen van locaties in historische steden levert altijd klassieke dilemma’s op. Het project vraagt om krachtige effectieve oplossingen. De stad is geholpen met een gewogen keuze die de verwevenheid van de stad versterkt en verdiept. Dus snel realiseren en doorpakken? Of ambities en visie van de stad zwaarder laten doortellen in de projectinvulling.

Er zijn allerlei dilemma’s. Met 23.000 HBO studenten loopt Breda voorop. Tegelijk zien we een ‘braindrain’ naar de Randstad. Hoe houden we de studenten hier? Hoe werf je de A-merken onder technologische creatieve bedrijven? Hoe verstevig je het grootstedelijke karakter van Breda. Hoe blijf je tegelijkertijd groen? Hoe leg je een basis voor toekomstige ontwikkelingen bij de haven en het CSM terrein? Hoe veranker je typische Bredase cultuur initiatieven, zoals Breda Photo, Design Matters, Chassé en Playgrounds ?

Deze dilemma’s vragen om doorbraak ideeën. Als er een scherpe visie is op de programmering, dan volgt de projectinvulling altijd op een kwalitatieve manier. Meer baat voor de stad is het resultaat.

We hebben te lang over de toegevoegde waarde van onze studenten heen gekeken. Talent is een randvoorwaarde voor elke ambitieuze start-up en voor elk technologie bedrijf, daar ligt een grote kans. Breda place to B.

Met de Koepel als internationale hub, wint de route Boschstraat aan relevantie als vestigingslaats voor lokale start-ups