Bureau Scheid

Roadmap ontwikkeling voor kindvriendelijke scheiden. 40% van alle scheidingen gaat prima voor zowel ouders als kinderen. Maar het kind staat nog steeds te vaak in het midden (complexe scheidingen)

Van jeudggezondheidzorg mag verwacht worden dat zij niet alleen een visie heeft op scheiden. Maar dat ze ook een veilige route biedt waarbij het belang van het kind verankerd is. Deze nieuwe route moet veilig zijn, maar niet vrijblijvend. Een nieuwe norm voor kindvriendelijk scheiden.  (Alles binnen de mogelijkheden van de situatie en de betrokkenen).

Scheidende ouders die zelfregie dreigen kwijt te raken krijgen een positieve interventie.

Uitgangspunten hierbij zou kunnen zijn: Een duidelijk voorbeeld pad om af te leggen, met aandacht voor alle aspecten. (ook socio/psycho) Het proces moet ONTschuldigenVechtscheiden is een vorm van kindermishandeling (voorstel verplichte mediation kinderombudsman).

Deze nieuwe route moet veilig zijn, maar niet vrijblijvend. En het is een gereedschap voor de omgeving, scholen, jeugdzorg. En het bewaakt de positie van het kind.  Het kind staat hierbij centraal en niet in het midden. Zo’n route moet echt aansprekend zijn. Als een keurmerk voor goede wil in moeilijke tijden. Scheiden is hoe dan ook altijd een strijd. Maar met deze nieuwe aanpak komt het kind er altijd veilig uit. 

De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat ouderlijk gedrag rond scheiding verbetert in het belang van het kind. (Strategie ontwikkeling ism JGZ West Brabant, status doorontwikkeling)