HEALTH IS A GAME

Meer bewegen en gezond eten wordt gezien als een mogelijke weg tot snellere genezing (in sommige gevallen). Patiënten, ex-patiënten en sympatisanten sporten steeds bewuster en actiever,

Hoe kan je een platform ontwikkelen waarin de patiënt centraal staat, en waar behandelplannen (na ingreep) gekoppeld worden aan het beweegplan?

Deze lifestyle benadering brengen we in ontwikkeling ism met een (fondsenwervende) onderzoeksinstelling. Hiervoor ontwikkelen we een digitale pilot , leveranciers van sport equipment, digital agency, data analisten en revalidatie artsen.

De innovatie biedt (ex) patiënten mogelijkheden om ook deel te nemen aan fondsenwervende sportevenementen vanuit huis of vanuit revalidatie en sportcentra. De opgehaalde data komt ter beschikking van revalidatieartsen en voor eventueel wetenschappelijk onderzoek.

#PositiveHealth #Gamification #Pilotrealisatie #Samenwerkingen

De gezondheidszorg mag best eens vaker buiten de gebaande paden fietsen. Gamification zorgt voor motivatie, data registratie en betrokkenheid van familie en vrienden.

Gamification x Positive Health x Fundraising