Kompas ontwikkeling

Veel bedrijven en organisaties hebben een duidelijk geformuleerde visie of missie. Maar er is er een helder kompas nodig om dit door te vertalen naar de praktijk. Het kompas zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie de juiste richting op kan sturen.

Een kompas is ook essentieel voor een langdurig samenwerkingsverband. Een scherp geformuleerd kompas geeft richting aan organisatie, business, productontwikkeling en communicatie.

We ontwikkelen het organisatiekompas in samenwerking met alle stakeholders, en door toepassing van de Procreate methode.