Strategie

Strategische vernieuwing

Strategieën zijn voor de langere termijn, die wil je eigenlijk niet zo snel veranderen. Hoe complexer de organisatie of operatie is, hoe ingewikkelder de stap naar vernieuwing voelt.

Wij denken dat een tussenstap op zijn plaats is. Ga niet meteen aan de slag met vernieuwing. Maar orienteer je goed op verschillende scenario’s en onderzoek de ontwikkelruimte. Dat is vrijblijvend en belangrijk tegelijk.

We helpen organisaties met het verbreden van hun oriëntatie op organisatie, business, marketing en producten. We formuleren dilemma’s, en spiegelen ons aan (internationale) voorbeeldcases. 

Dit presenteren we in een inspiratiesessie. Als positieve input voor het denken over strategische vernieuwing.